शीर्षक नंतरची तारीख शेवटची तारीख
शुद्धीपत्र हा निविदेचा एक भाग आहे "टीएसपी निवडीच्या संदर्भात NIT" शुद्धिपत्र 28-12-2022 05-01-2023

शुद्धीपत्राचे नाव: शुद्धीपत्र हा निविदेचा एक भाग आहे "टीएसपीच्या निवडीच्या संदर्भात NIT"
वर्ग: शुद्धीपत्र
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 05/01/2023
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी आयटी पायाभूत सुविधांसाठी शुद्धीपत्र क्रमांक 1 निविदा दस्तऐवजशुद्धिपत्र 27-12-2022 28-12-2022

शुद्धिपत्रकाचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी आयटी पायाभूत सुविधांसाठी शुद्धीपत्र क्रमांक 1 निविदा दस्तऐवज" वर्ग: शुद्धीपत्र
बिड सबमिशनची शेवटची तारीख आणि वेळ:28/12/2022 (11 AM)
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ: तांत्रिक बोली उघडण्याची तारीख 28/12/2022, दुपारी 4 वाजता
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी गैर-आयटी-पायाभूत सुविधा RFP साठी शुद्धीपत्र क्रमांक 1 निविदा दस्तऐवजशुद्धिपत्र 26-12-2022 02-01-2023

निविदेचे नाव : आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी-पायाभूत सुविधा RFP साठी शुद्धीपत्र क्रमांक 1 निविदा दस्तऐवज
वर्ग: शुद्धीपत्र
बिड सबमिशनची शेवटची तारीख आणि वेळ:02/01/2023 (11:00 AM)
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ: तांत्रिक बोली उघडण्याची तारीख २८/१२/२०२२, दुपारी ४:००
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

09 ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निविदानिविदा 22-12-2022 06-01-2023

निविदेचे नाव : ०९ ठिकाणी डेटा केंद्रांवर जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात निविदा
बोली सुरू होण्याची तारीख: 22-12-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 06-01-2023 (NIXI येथे दुपारी 3.00)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यमापन : ०६-०१-२०२३ (दुपारी ३:३०)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, तुम्ही श्री सौमेन भौमिक – सहाय्यक व्यवस्थापक (तांत्रिक) यांच्याशी फोन नंबर +91-11-48202000 वर किंवा त्यांच्या ई-मेल soumen@nixi.in वर मीटिंगपूर्वी संपर्क साधू शकता.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा दस्तऐवजनिविदा 19-12-2022 28-12-2022

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा दस्तऐवज
श्रेणी: निविदा
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: 20/12/2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ : 22/12/2022
प्रारंभ तारीख: 20 मार्च, 12
सूचना/फेरफार इ. सादर करण्याची शेवटची तारीख : 22/12/2022
बिड सबमिशनची शेवटची तारीख आणि वेळ:28/12/2022 (11 AM)
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ: तांत्रिक बोली उघडण्याची तारीख २८/१२/२०२२, दुपारी ४:००
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटरमध्ये अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करणेनिविदा 19-12-2022 22-12-2022

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटरमध्ये अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करणे
श्रेणी: निविदा
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: 19/12/2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ : 22/12/2022
प्रारंभ तारीख: 19 मार्च, 12
सूचना/फेरफार इ. सादर करण्याची शेवटची तारीख : 22/12/2022
बिड सबमिशनची शेवटची तारीख आणि वेळ: २८/१२/२०२२(११ AM)
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ: तांत्रिक बोली उघडण्याची तारीख २८/१२/२०२२, दुपारी ४.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी-पायाभूत सुविधा RFPनिविदा 16-12-2022 02-01-2023

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी-इन्फ्रास्ट्रक्चर आरएफपी
श्रेणी: निविदा
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: 22 डिसेंबर 2022 - सकाळी 11
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 27 डिसेंबर 2022 - संध्याकाळी 4
प्रारंभ तारीख: 16 डिसेंबर 2022
सूचना/फेरफार इ. सबमिट करण्याची शेवटची तारीख : 22 डिसेंबर 2022 - सकाळी 11:00
शेवटची तारीख आणि वेळ: 2 जानेवारी 2023, सकाळी 11:00
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन तारीख आणि वेळ: 2 जानेवारी, 2023, संध्याकाळी 4:00
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा सेंटरसाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवजासाठी शुद्धीपत्र 3शुद्धिपत्र 15-12-2022 19-12-2022

वर्ग: शुद्धीपत्र
शुद्धिपत्रकाचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवजासाठी शुध्दीपत्र 3 श्रेणी: शुद्धीपत्र
पोस्ट तारीख: 15 डिसेंबर 2022
शेवटची तारीख: १९ डिसेंबर २०२२, सकाळी ११:००
बोली उघडण्याची आणि मूल्यमापनाची तारीख आणि वेळ: तांत्रिक बोली उघडण्याची तारीख २२ डिसेंबर, दुपारी ४ वाजता
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

09 ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढविस्तार 14-12-2022 21-12-2022

विस्तारासाठी सूचना

विषय: 09 ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढ

वरील निविदा ज्याची प्रारंभिक सादर करण्याची शेवटची तारीख 14-10-2022 होती ती टप्प्याटप्प्याने 12-12-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आता सक्षम प्राधिकरणाने निर्णय घेतला आहे की पुढील ठिकाणांसाठी संभाव्य बोलीदारांना संधी देण्यासाठी NIXI निविदा आणखी एक आठवड्यासाठी वाढवेल:

 • पुणे
 • पिंपरी-चिंचवड
 • बंगळूरु
 • हैदराबाद
 • वसई
 • औरंगाबाद
 • पुरी
 • बेळगाव
 • ठाणे

विस्तार सूचना डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा सेंटरसाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवजासाठी शुद्धीपत्र सह सूचना 2शुद्धिपत्र 09-12-2022 19-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र
निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा सेंटरसाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवजासाठी शुद्धीपत्र सह सूचना 2
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटर - आगरतळा येथे अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा दस्तऐवजाचा शुद्धीपत्र क्रमांक 2शुद्धिपत्र 09-12-2022 19-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र
निविदेचे नाव: त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्र – आगरतळा येथे अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा दस्तऐवजाचा शुद्धीपत्र क्रमांक 2
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी गैर-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी शुद्धीपत्र क्रमांक 6 निविदा दस्तऐवजशुद्धिपत्र 09-12-2022 16-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र
निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी गैर-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी शुद्धीपत्र क्रमांक 6 निविदा दस्तऐवज
अंतिम बोली सादर : १६ डिसेंबर २०२२ (सकाळी ११)
तांत्रिक बोली उघडणे: 16 डिसेंबर 2022 (pm 4)
आर्थिक बोली उघडणे: 21 डिसेंबर 2022 (दुपारी 4 वाजता)
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटरसाठी इंटिरियर अपग्रेडेशन (MEPC) टेंडरची शुद्धीपत्र सह सूचना-5शुद्धिपत्र 09-12-2022 16-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र
निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी इंटिरियर अपग्रेडेशन (MEPC) च्या निविदाची शुद्धीपत्र कम सूचना-5
अंतिम बोली सादर : १६ डिसेंबर २०२२ (सकाळी ११)
तांत्रिक बोली उघडणे: 16 डिसेंबर 2022 (pm 4)
आर्थिक बोली उघडणे: 20 डिसेंबर 2022 (दुपारी 4 वाजता)
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

टीएसपीच्या निवडीसंदर्भात एनआयटीसाठी प्रश्न आणि सूचना सादर करण्याची सूचनानिविदा 08-12-2022 26-12-2022

तपशील:

श्रेणी: निविदा
निविदेचे नाव: टीएसपीच्या निवडीसंदर्भात एनआयटीसाठी प्रश्न आणि सूचना सादर करण्याची सूचना
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख ०७-१२-२०२२
NIXI 19-12-2022 द्वारे स्पष्टीकरण सादर करणे
निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख 26-12-2022
28-12-2022 निविदा उघडणे
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

टेंडर डाउनलोड करा 

शुद्धीपत्र 5 - आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदाशुद्धिपत्र 06-12-2022 12-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र
निविदेचे नाव: शुद्धीपत्र 5 - आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

शुद्धीपत्र 4 - आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC) साठी निविदाशुद्धिपत्र 06-12-2022 12-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र
निविदेचे नाव: शुद्धीपत्र 4 - आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC) साठी निविदा
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटर - आगरतळा येथे अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा दस्तऐवजाची शुद्धीपत्र सह सूचना- 1शुद्धिपत्र 06-12-2022 19-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र सह सूचना-1
निविदेचे नाव: त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्र - आगरतळा येथे अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा दस्तऐवजाची शुद्धीपत्र सह सूचना- 1
शेवटची तारीख आणि वेळ: 19 डिसेंबर 2022 (AM 11:00)
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन तारीख आणि वेळ: १९ डिसेंबर २०२२ (रात्री ०४:००)
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटरसाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवजाचा शुद्धीपत्र सह सूचना- 1शुद्धिपत्र 07-12-2022 19-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र सह सूचना-1
निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटरसाठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवजाचा शुद्धीपत्र सह सूचना- 1
शेवटची तारीख आणि वेळ: 19 डिसेंबर 2022 (AM 11:00)
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन तारीख आणि वेळ: १९ डिसेंबर २०२२ (रात्री ०४:००)
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा सह सूचना- 4शुद्धिपत्र 01-12-2022 12-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र सह सूचना-3
निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत अपग्रेड (MEPC)
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटरसाठी इंटिरियर अपग्रेडेशन (MEPC) टेंडरची शुद्धीपत्र सह सूचना-3शुद्धिपत्र 01-12-2022 12-12-2022

तपशील:

वर्ग: शुद्धीपत्र सह सूचना-4
निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

०९ ठिकाणी डाटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याच्या मुदतवाढीची सूचनाविस्तार 28-11-2022 12-12-2022

विस्तारासाठी सूचना

विषय: 09 ठिकाणी डेटा केंद्रांवर जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढ.

वरील निविदा ज्याची प्रारंभिक सादर करण्याची अंतिम तारीख 14-10-2022 होती ती 21-10-2022 ला पहिली मुदतवाढ देण्यात आली होती अशी माहिती देण्यात आली आहे. आता सक्षम प्राधिकरणाने ठरवले आहे की पुढील ठिकाणांसाठी संभाव्य बोलीदारांना संधी देण्यासाठी NIXI निविदा आणखी दोन आठवडे वाढवेल:

 • पुणे
 • पिंपरी-चिंचवड
 • बंगळूरु
 • हैदराबाद
 • वसई
 • औरंगाबाद
 • पुरी
 • बेळगाव
 • ठाणे

विस्तार सूचना डाउनलोड करा 

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीनिविदा 28-11-2022 02-12-2022

टेंडरचे टप्पे:कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी

बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख 28-11-2022

बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख 02-12-2022 (NIXI येथे 12.00)

तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे ०७-०७-२०२२ (दुपारी ३.३०)

टेंडर डाउनलोड करा 

TSP च्या निवडीच्या संदर्भात NIT साठी प्री-बिड मीटिंगची सूचनासूचना 07-12-2022 -

सभेचे नाव:TSP साठी बोलीपूर्व बैठक

तारीख : 07-12-2022

वेळ : दुपारी ४.००

ठिकाण: NIXI मुख्यालय

सूचना डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदाशुद्धिपत्र 25-11-2022 06-12-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

पत्रक डाउनलोड करा 

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC).शुद्धिपत्र 25-11-2022 05-12-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत अपग्रेड (MEPC)

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

पत्रक डाउनलोड करा 

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटर - आगरतळा साठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवजनिविदा 25-11-2022 09-12-2022

निविदेचे नाव: त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटर - आगरतळा साठी आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा दस्तऐवज

श्रेणी: निविदा
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: 25 नोव्हेंबर 2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 2 डिसेंबर, 2022
प्रारंभ तारीख: 25 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक: ७ डिसेंबर २०२२, सकाळी ११
सूचना/फेरफार इ. सबमिट करण्याची शेवटची तारीख: 2 डिसेंबर 2022
शेवटची तारीख आणि वेळ: ९ डिसेंबर (सकाळी ११)
बोली उघडण्याची आणि मूल्यांकनाची तारीख आणि वेळ: ९ डिसेंबर (दुपारी ४)

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटरसाठी नॉन-इट इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदाशुद्धिपत्र 24-11-2022 28-11-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-इट इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी निविदा

प्रारंभ तारीख: 18 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक: 25 नोव्हेंबर 2022
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: २८ नोव्हेंबर २०२२
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 28 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 6
अंतिम बोली सबमिशन: २९ नोव्हेंबर २०२२ (सकाळी ११:००)
तांत्रिक बोली उघडणे: 29 नोव्हेंबर 2022 (pm 4:00)
आर्थिक बोली उघडणे: ७ डिसेंबर २०२२ (संध्याकाळी ६:००)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण बैठकीपूर्वी pdns@nixi.in या ई-मेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

टीस्पीच्या निवडीच्या संदर्भात निटसाठी प्री-बिड सभेची सूचनासूचना 24-11-2022 25-11-2022

वर्ग:सूचना

निविदेचे नाव: टीस्पीच्या निवडीच्या संदर्भात नीटसाठी प्री-बिड बैठकीची सूचना

प्रारंभ तारीख: 18 नोव्हेंबर 2022
सभेचे नाव: TSP साठी बोलीपूर्व बैठक
तारीख: 25-11-2022
वेळ : दुपारी ३.००
स्थळ: NIXI मुख्यालय


कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, तुम्ही श्री राजीव कुमार – व्यवस्थापक (रजिस्ट्री) यांच्याशी फोन नंबर +91-11-48202002 वर किंवा त्यांच्या ई-मेलद्वारे, rajiv@nixi.in वर मीटिंगपूर्वी संपर्क साधू शकता.

सूचना डाउनलोड करा 

त्रिपुरा स्टेट डेटा सेंटर - आगरतळा येथे अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा दस्तऐवजनिविदा 24-11-2022 07-12-2022

वर्ग:निविदा

निविदेचे नाव: त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्र - आगरतळा येथे अतिरिक्त नॉन-आयसीटी उपकरणांचा पुरवठा, स्थापना आणि कार्यान्वित करण्यासाठी निविदा दस्तऐवज
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: २४ नोव्हेंबर २०२२
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 2 डिसेंबर, 2022
प्रारंभ तारीख: 24 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक: ३ डिसेंबर २०२२, सकाळी ११
सूचना/फेरफार इ. सादर करण्याची शेवटची तारीख : 2 डिसेंबर 2022
शेवटची तारीख आणि वेळ: ९ डिसेंबर (सकाळी ११)
बोली उघडण्याची आणि मूल्यांकनाची तारीख आणि वेळ: ९ डिसेंबर (दुपारी ४)
तुम्हाला विनंती करण्यात आली आहे की तुमची बिडची फिजिकल कॉपी टेंडर दस्तऐवजाची सॉफ्ट-कॉपी मेलद्वारे सबमिट केल्यापासून एक आठवड्याच्या आत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.

NIXI-CSC डेटा सर्व्हिसेस लिमिटेड
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण आमच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधू शकता, pdns@nixi.in बैठकीपूर्वी.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC) साठी निविदाशुद्धिपत्र 23-11-2022 28-11-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी इंटिरिअर अपग्रेडेशन (MEPC) साठी निविदा

प्रारंभ तारीख: 18 नोव्हेंबर 2022
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ : 18 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक ( : 24 नोव्हें 2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 25 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 6P.M
अंतिम बोली सबमिशन: 28 नोव्हेंबर 2022 (सकाळी 11)
तांत्रिक बोली उघडणे: 28 नोव्हेंबर 2022 (pm 4)
आर्थिक बोली उघडणे 5 डिसेंबर 2022 (pm 6)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण आमच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधू शकता, pdns@nixi.in बैठकीपूर्वी.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

GMs, NIXI, नवी दिल्लीच्या अधिकृत वापरासाठी दोन कर्मचारी कार (मारुती सुझुकी डिझायर किंवा समतुल्य) भाड्याने घेण्यासाठी NIQNIQ 22-11-2022 02-12-2022

वर्ग:NIQ

अधिकृत वापरासाठी दोन कर्मचारी कार (मारुती स्विफ्ट डिझायर किंवा समतुल्य) भाड्याने घेण्यासाठी NIQ
बोली सुरू होण्याची तारीख: 22-11-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 02-12-2022 (2:00 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता शीजा हियर ई-मेल द्वारे, sheeja@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

NIQ डाउनलोड करा 

स्विचेससह हार्डवेअरचा पुरवठा (लेयर 2 आणि लेयर 3 दोन्ही) आणि Sfp मॉड्यूल्सनिविदा 22-11-2022 02-12-2022

वर्ग:निविदा

निविदेचे नाव: स्विचेस (लेयर 2 आणि लेयर 3 दोन्ही) आणि SFP मॉड्यूल्ससह हार्डवेअरचा पुरवठा
प्रारंभ तारीख: 22 मार्च, 11
शेवटची तारीख आणि वेळ: ०२/१२/२०२२ (दुपारी ३:००)
बोली उघडणे आणि मूल्यमापन तारीख आणि वेळ: 02/12/2022 (दुपारी 3:30)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००


काही प्रश्न असल्यास, आपण श्री यांच्याशी संपर्क साधू शकता. बैठकीपूर्वी सौमेन भौमिक फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्यांच्या ई-मेलद्वारे, soumen@nixi.in.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC) साठी निविदा दस्तऐवजशुद्धिपत्र 21-11-2022 28-11-2022

वर्ग:निविदा

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC) साठी निविदा दस्तऐवज

प्रारंभ तारीख: 18 नोव्हेंबर 2022
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ : 18 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक ( : 24 नोव्हें 2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 25 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 6P.M
अंतिम बोली सबमिशन: 28 नोव्हेंबर 2022 (सकाळी 11)
तांत्रिक बोली उघडणे: 28 नोव्हेंबर 2022 (pm 4)
आर्थिक बोली उघडणे 5 डिसेंबर 2022 (pm 6)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण आमच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधू शकता, pdns@nixi.in बैठकीपूर्वी.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा दस्तऐवजशुद्धिपत्र 21-11-2022 28-11-2022

वर्ग:निविदा

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा दस्तऐवज

प्रारंभ तारीख: 18 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक: 25 नोव्हेंबर 2022
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: २८ नोव्हेंबर २०२२
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 28 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 6
अंतिम बोली सबमिशन: २९ नोव्हेंबर २०२२ (सकाळी ११:००)
तांत्रिक बोली उघडणे: 29 नोव्हेंबर 2022 (pm 4:00)
आर्थिक बोली उघडणे: ७ डिसेंबर २०२२ (संध्याकाळी ६:००)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण आमच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधू शकता, pdns@nixi.in बैठकीपूर्वी.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC) साठी निविदा दस्तऐवजनिविदा 18-11-2022 28-11-2022

वर्ग:निविदा

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी अंतर्गत सुधारणा (MEPC) साठी निविदा दस्तऐवज

प्रारंभ तारीख: 18 नोव्हेंबर 2022
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ : 18 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक ( : 24 नोव्हें 2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 25 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 6P.M
अंतिम बोली सबमिशन: 28 नोव्हेंबर 2022 (सकाळी 11)
तांत्रिक बोली उघडणे: 28 नोव्हेंबर 2022 (pm 4)
आर्थिक बोली उघडणे 5 डिसेंबर 2022 (pm 6)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण आमच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधू शकता, pdns@nixi.in बैठकीपूर्वी.

टेंडर डाउनलोड करा 

आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा दस्तऐवजनिविदा 18-11-2022 28-11-2022

वर्ग:निविदा

निविदेचे नाव: आगरतळा येथील त्रिपुरा राज्य डेटा केंद्रासाठी नॉन-आयटी पायाभूत सुविधांसाठी निविदा दस्तऐवज

प्रारंभ तारीख: 18 नोव्हेंबर 2022
बोलीपूर्व बैठक: 25 नोव्हेंबर 2022
स्पष्टीकरण सुरू होण्याची तारीख/वेळ: २८ नोव्हेंबर २०२२
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 28 नोव्हेंबर 2022 संध्याकाळी 6
अंतिम बोली सबमिशन: २९ नोव्हेंबर २०२२ (सकाळी ११:००)
तांत्रिक बोली उघडणे: 29 नोव्हेंबर 2022 (pm 4:00)
आर्थिक बोली उघडणे: ७ डिसेंबर २०२२ (संध्याकाळी ६:००)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.

नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंबा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण आमच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधू शकता, pdns@nixi.in बैठकीपूर्वी.

टेंडर डाउनलोड करा 

TSP च्या निवडीची NITनिविदा 17-11-2022 09-12-2022

वर्ग:निविदा

निविदाचे नाव: तांत्रिक सेवा प्रदाता (TSP)

बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 17-नोव्हेंबर-2022
बोलीपूर्व बैठक: 25-नोव्हेंबर-2022
सूचना/फेरफार इ. सबमिट करण्याची शेवटची तारीख: 30-नोव्हेंबर-2022
निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख:09-DEC-2022 (NIXI येथे दुपारी 2.00)
तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: ०९-डिसेंबर-२०२२ (दुपारी ३.००)

.IN नोंदणी प्रणाली चालवण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी नेटवर्क सेटअपच्या सप्लाय इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग आणि कमिशनिंग (SITC) साठी बोली मागवण्यात आल्या आहेत. यशस्वी बोलीकर्त्याला टर्न-की आधारावर NIXI साठी .IN डोमेन रजिस्ट्री प्रणालीचे ऑपरेशन आणि देखभाल करण्यासाठी विश्वसनीय प्रणाली डिझाइन आणि सेटअप करणे आवश्यक आहे. बोलीदार NIXI साठी तांत्रिक सेवा प्रदाता (TSP) म्हणून काम करेल.
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, तुम्ही श्री राजीव कुमार – व्यवस्थापक (रजिस्ट्री) यांच्याशी फोन नंबर +91-11-48202002 वर किंवा त्यांच्या ई-मेलद्वारे संपर्क साधू शकता, rajiv@nixi.in बैठकीपूर्वी.

टेंडर डाउनलोड करा 

ट्रॅफिक अॅनालायझरच्या संदर्भात निविदा सादर करण्यास मुदतवाढनिविदा 16-11-2022 22-11-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 16-नोव्हेंबर-2022

ट्रॅफिक अॅनालायझरच्या संदर्भात निविदा सादर करण्यास मुदतवाढ
वरील निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 15-11-2022 होती अशी माहिती आहे. आता सक्षम प्राधिकरणाने ठरवले आहे की संभाव्य बोलीदारांना संधी देण्यासाठी NIXI निविदा एका आठवड्यासाठी वाढवेल आणि सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि 22-11-2022 (PM 3:00) पर्यंत सकारात्मकपणे बोली सबमिट करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. .
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

GMs, NIXI, नवी दिल्ली यांच्या अधिकृत वापरासाठी दोन कर्मचारी कार (मारुती सुझुकी डिझायर किंवा समतुल्य) भाड्याने घेणेNIQ 15-11-2022 21-11-2022

वर्ग:NIQ

पोस्ट तारीख: 15-नोव्हेंबर-2022

अधिकृत वापरासाठी दोन कर्मचारी कार (मारुती स्विफ्ट डिझायर किंवा समतुल्य) भाड्याने घेण्यासाठी NIQ
बोली सुरू होण्याची तारीख: 15-11-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 21-11-2022 (2:00 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता शीजा हियर ई-मेल द्वारे, sheeja@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

NIQ डाउनलोड करा 

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्यास मुदतवाढशुद्धिपत्र 11-11-2022 18-11-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 11-नोव्हेंबर-2022

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे की वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची अंतिम तारीख 04-11-2022 होती ती आता 18-11-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांची बोली 18-11-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे सबमिट करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
कृपया निविदेत नमूद केलेल्या तारखेला किंवा वेळेपूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

09 ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढशुद्धिपत्र 11-11-2022 25-11-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 11-नोव्हेंबर-2022

09 ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदत वाढ:
वरील निविदा ज्याची अंतिम तारीख 14-10-2022 होती ती 21-10-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आता सक्षम प्राधिकरणाने ठरवले आहे की पुढील ठिकाणांसाठी संभाव्य बोलीदारांना संधी देण्यासाठी NIXI निविदा आणखी दोन आठवडे वाढवेल:
• पुणे
• पिंपरी-चिंचवड
• बेंगळुरू
• हैदराबाद
• वसई
• औरंगाबाद
• पुरी
• बेळगाव
• ठाणे
फेरबदलाच्या परिणामी, एकूण ठिकाणांची संख्या 09 ठिकाणी कार्य करते. इच्छुक पक्षांना विनंती आहे की त्यांनी परिशिष्ट 'अ' नुसार 09 स्थानांसाठी त्यानुसार त्यांची बोली सादर करावी. निविदेतील इतर अटी व शर्ती कायम राहिल्या. बोली प्रणालीनुसार पूर्ण झालेली निविदा 21-10-2022 (PM 3:00) पर्यंत सकारात्मकपणे सादर केली जाईल (तपशीलांसाठी कृपया निविदा पहा).
सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि 25-11-2022 पर्यंत (3:00 PM) त्यांची बोली सबमिट करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

अधिकृत वापरासाठी दोन कर्मचारी कार (मारुती स्विफ्ट डिझायर किंवा समतुल्य) भाड्याने घेण्यासाठी NIQNIQ 11-11-2022 21-11-2022

वर्ग:NIQ

पोस्ट तारीख: 11-नोव्हेंबर-2022

अधिकृत वापरासाठी दोन कर्मचारी कार (मारुती स्विफ्ट डिझायर किंवा समतुल्य) भाड्याने घेण्यासाठी NIQ
बोली सुरू होण्याची तारीख: 11-11-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 21-11-2022 (2:00 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता शीजा हियर ई-मेल द्वारे, sheeja@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

NIQ डाउनलोड करा 

ट्रॅफिक अॅनालायझरसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा प्रस्तावनिविदा 07-11-2022 15-11-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 07-नोव्हेंबर-2022

ट्रॅफिक अॅनालायझरसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा प्रस्ताव
बोली सुरू होण्याची तारीख: 07-11-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 15-11-2022 (3:00 P.M)
बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:15-11-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री सौमेन भौमिक – सहाय्यक व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, soumen@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

आर्थिक थकबाकीआवश्यकता 03-11-2022 -

वर्ग:आवश्यकता

पोस्ट तारीख: 3-नोव्हेंबर-2022

NIXI ची नोंदणी 2003 मध्ये झाली आहे. आम्ही इंटरनेट एक्सचेंज, कंट्री कोड टॉप लेव्हल डोमेन (.IN/.Bharat) आणि नॅशनल इंटरनेट रजिस्ट्री (IPv4/ IPv6) मध्ये व्यवहार करत आहोत. या व्यतिरिक्त NIXI ने डेटा सेंटर सेवा प्रदान करण्याचा नवीन व्यवसाय सुरू केला आहे.
NIXI मध्ये काही खाते प्राप्त करण्यायोग्य आहेत जे बरेच जुने आहेत. NIXI ला एका आर्थिक तज्ञाची गरज आहे जो NIXI खाते प्राप्त करण्यायोग्य सर्व खाते प्राप्त करण्यायोग्य गोष्टींचा निपटारा करण्यासाठी आणि थकबाकीपासून मुक्त आर्थिक विवरणे तयार करण्यासाठी कराराच्या आधारावर व्यवहार करू शकेल. इच्छुक पक्ष 8 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत nixi@nixi.in वर त्यांचा बायोडेटा आणि संपर्क तपशीलांसह अनुभवासह अर्ज करू शकतात.

डाउनलोड आवश्यकता 

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सोबत SSL रूट्स सेटअप सेट करणेशुद्धिपत्र 03-11-2022 11-11-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

पोस्ट तारीख: 03-नोव्हेंबर-2022

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सोबत SSL रूट्स सेटअप सेट करणे
प्रकाशित तारीख: 11-10-2022
स्पष्टीकरण प्रारंभ तारीख/वेळ: 15-10-2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 18-10-2022
प्रस्ताव सबमिशन सुरू होण्याची तारीख/वेळ: 19-10-2022
प्रस्ताव सादर करण्याची शेवटची तारीख/वेळ: 11-11-2022 @ 15:00 तास (सुधारित)
प्रस्ताव उघडण्याची तारीख/वेळ: 11-11-2022 @ 15:00 तास (सुधारित)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री राजीव कुमार - व्यवस्थापक (रजिस्ट्री) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, support@nixi.in बैठकीपूर्वी.


कृपया RFP मध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेसच्या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटीचे शुद्धीकरणशुद्धिपत्र 02-11-2022 07-11-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

पोस्ट तारीख: 2-नोव्हेंबर-2022

NIXI व्यवस्थापनाच्या निर्देशानुसार, वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची अंतिम तारीख 04-11-2022 असेल ती आता 07-11-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांची बोली 07-11-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे सबमिट करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

नॅशनल इंटरनेट स्ट्रॅटेजी डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रस्तावाच्या विनंतीच्या सादरीकरणाची मुदतवाढशुद्धिपत्र 01-11-2022 04-11-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

पोस्ट तारीख: 1-नोव्हेंबर-2022

वरील निविदा ज्याची अंतिम तारीख 29-10-2022 होती ती आता 04-11-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांची बोली 04-11-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे सबमिट करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. त्यानंतर 04-11-2022 रोजी दुपारी 3:30 वाजता बोली उघडल्या जातील.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सह SSL रूट्स सेटअप सेटलिंगचा विस्तारशुद्धिपत्र 29-10-2022 -

वर्ग:शुद्धिपत्र

पोस्ट तारीख: 29-ऑक्टो-2022

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सोबत SSL रूट्स सेटअप सेट करणे
पोस्ट तारीख: 29-ऑक्टो-2022
खाली निविदेला प्रतिसाद आहेत
डाउनलोड करा: प्रतिसाद 1
डाउनलोड करा: प्रतिसाद 2
डाउनलोड करा: प्रतिसाद 3

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री राजीव कुमार - व्यवस्थापक (रजिस्ट्री) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, support@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्यास मुदतवाढशुद्धिपत्र 28-10-2022 04-11-2022

वर्ग:शुद्धिपत्र

पोस्ट तारीख: 28-ऑक्टो-2022

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्यास मुदतवाढ
वरील निविदा ज्याची अंतिम तारीख 28-10-2022 होती ती आता 04-11-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि 04-11-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे बोली सबमिट करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेसची पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटीनिविदा 28-10-2022 04-11-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 28-ऑक्टो-2022

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेसची पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटी
बोली सुरू होण्याची तारीख: 28-10-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 04-11-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:04-11-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री सौमेन भौमिक, सहाय्यक व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, soumen@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सह SSL रूट्स सेटअप सेटलिंगचा विस्तारविस्तार RFP 25-10-2022 04-11-2022

वर्ग:विस्तार RFP

पोस्ट तारीख: 25-ऑक्टो-2022

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सोबत SSL रूट्स सेटअप सेट करणे
प्रकाशित तारीख: 11-10-2022
स्पष्टीकरण प्रारंभ तारीख/वेळ: 15-10-2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 18-10-2022
प्रस्ताव सबमिशन सुरू होण्याची तारीख/वेळ: 19-10-2022
प्रस्ताव सादर करण्याची शेवटची तारीख/वेळ: 04-11-2022 @ 15:00 तास (सुधारित)
प्रस्ताव उघडण्याची तारीख/वेळ: 04-11-2022 @ 15:00 तास (सुधारित)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री राजीव कुमार - व्यवस्थापक (रजिस्ट्री) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, support@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया RFP मध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

विस्तार RFP डाउनलोड करा 

नॅशनल इंटरनेट स्ट्रॅटेजी डॉक्युमेंटचा मसुदा तयार करण्यासाठी प्रस्तावाची विनंतीनिविदा 19-10-2022 29-10-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 19-ऑक्टो-2022

नॅशनल इंटरनेट स्ट्रॅटेजी दस्तऐवजाचा मसुदा तयार करण्यासाठी प्रस्तावाची विनंती
बोली सुरू होण्याची तारीख: 26-10-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 29-10-2022 (3:00 P.M)
बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:29-10-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिजीत श्रीवास्तव – सल्लागार (व्यवसाय विश्लेषक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, abhijeet@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढ.शुद्धिपत्र 19-10-2022 28-10-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 19-ऑक्टो-2022

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी समूह आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदत वाढवणे.
वरील निविदा ज्याची अंतिम तारीख 18-10-2022 होती ती आता 28-10-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

06 ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढशुद्धिपत्र 17-10-2022 21-10-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 17-ऑक्टो-2022

06 ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढ
खालील 06 ठिकाणी डाटा सेंटर्सवर स्पेससाठी निविदा काढण्यात आली होती:
• पुणे
• पिंपरी-चिंचवड
• बेंगळुरू
• हैदराबाद
• वसई
• औरंगाबाद
आता सक्षम प्राधिकाऱ्याने खालील ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर स्पेससाठी तीन स्थाने जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे:
• पुरी
• बेळगाव
• ठाणे
फेरबदलाच्या परिणामी, एकूण ठिकाणांची संख्या 09 ठिकाणी कार्य करते. इच्छुक पक्षांना विनंती आहे की त्यांनी परिशिष्ट 'अ' नुसार 09 स्थानांसाठी त्यानुसार त्यांची बोली सादर करावी. निविदेतील इतर अटी व शर्ती कायम राहिल्या. बोली प्रणालीनुसार पूर्ण झालेली निविदा 21-10-2022 (PM 3:00) पर्यंत सकारात्मकपणे सादर केली जाईल (तपशीलांसाठी कृपया निविदा पहा).
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

हाऊसकीपिंग सेवांसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी NIQNIQ 12-10-2022 20-10-2022

वर्ग:NIQ

पोस्ट तारीख: 12-ऑक्टो-2022

हाऊसकीपिंग सर्व्हिसेससाठी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी NIQ
बोली सुरू होण्याची तारीख: 12-10-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 20-10-2022 (3:00 P.M)
बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:20-10-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री शाहिद हाश्मी त्याच्या ई-मेलद्वारे, shahid@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

NIQ डाउनलोड करा 

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सोबत SSL रूट्स सेटअप सेट करणेआरएफपी 11-10-2022 26-10-2022

वर्ग:आरएफपी

पोस्ट तारीख: 11-ऑक्टो-2022

NIXI येथे CA सुविधेच्या SSL सोबत SSL रूट्स सेटअप सेट करणे
प्रकाशित तारीख: 11-10-2022
स्पष्टीकरण प्रारंभ तारीख/वेळ: 15-10-2022
स्पष्टीकरण समाप्ती तारीख/वेळ: 18-10-2022
प्रस्ताव सबमिशन सुरू होण्याची तारीख/वेळ: 19-10-2022
प्रस्ताव सादर करण्याची शेवटची तारीख/वेळ: 26-10-2022 @ 15:00 तास
प्रस्ताव उघडण्याची तारीख/वेळ: 26-10-2022 @ 15:00 तास

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री राजीव कुमार - व्यवस्थापक (रजिस्ट्री) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, support@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया RFP मध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

RFP डाउनलोड करा 

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (Dcs) मधील जागेसाठी प्रस्तावनिविदा 04-10-2022 14-10-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 04-ऑक्टो-2022

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCs) येथे जागेसाठी प्रस्ताव
बोली सुरू होण्याची तारीख: 04-10-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 14-10-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:14-10-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, abhishek.gautam@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदानिविदा 04-10-2022 18-10-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 04-ऑक्टो-2022

कर्मचारी आणि त्यांच्या अवलंबितांसाठी गट आरोग्य विमा पॉलिसीच्या संदर्भात निविदा
बोली सुरू होण्याची तारीख: 04-10-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 18-10-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:18-10-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री शाहिद हाश्मी त्याच्या ई-मेलद्वारे, shahid@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

व्यवसायाची संधी - .IN रजिस्ट्रारwebinar 04-10-2022 --

वर्ग:webinar

पोस्ट तारीख: 04-ऑक्टो-2022

वेबिनारची तारीख: १०-ऑक्टो-२०२२

वेबिनारची वेळ: दुपारी ३:००

व्यवसायाची संधी - .IN रजिस्ट्रार
NIXI ही .IN रजिस्ट्री (इंटरनेटवरील भारताचे स्वतःचे डोमेन) व्यवस्थापित करणारी एक गैर-नफा संस्था आहे, जी तुम्हाला डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा भाग होण्यासाठी आणि .IN रजिस्ट्रार म्हणून त्याच्याशी संलग्न होण्यासाठी आमंत्रित करत आहे.
.IN/. भारताचे आजपर्यंत 30 लाखांहून अधिक ग्राहक आहेत.
सर्व इच्छुक भागीदारांसाठी, NIXI भागीदाराची भूमिका (रजिस्ट्रार), पुढील 5 वर्षांसाठी व्यवसाय संधी, NIXI ची भूमिका इत्यादींवर चर्चा करण्यासाठी वेबिनार आयोजित करत आहे. लिंक डाउनलोड करण्यासाठी आणि वेबिनारमध्ये सामील होण्यासाठी कृपया www.nixi.in/notice ला भेट द्या.
दुवा: https://nixiwebinar.webex.com/nixiwebinar/j.php?MTID=mf2236c20a2b94a488f9d173b3f693e42

वेबिनारमध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा

वेबिनार डाउनलोड करा 

निविदा संदर्भात शुद्धीपत्र: मिशन 2 कार्यक्रम अंतर्गत P75p कनेक्टिव्हिटीशुद्धिपत्र 09-09-2022 12-09-2022

पोस्ट तारीख: 09-सप्टे-2022

मिशन 2 कार्यक्रमांतर्गत निविदा P75P कनेक्टिव्हिटीच्या संदर्भात शुद्धीपत्र
बोली सुरू होण्याची तारीख: 06/09/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 12-09-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:12-09-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, abhishek.gautam@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा  

मिशन 2 अंतर्गत L3 आणि L75 स्विचच्या खरेदीच्या संदर्भात शुद्धीपत्र शुद्धिपत्र 07-09-2022 12-09-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 07-सप्टे-2022

L2 आणि L3 स्विचेसच्या खरेदीसाठीच्या निविदेच्या संदर्भात शुद्धीपत्र
बोली सुरू होण्याची तारीख: 06/09/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 12-09-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:12-09-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री सौमेन भौमिक – सहाय्यक व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, soumen@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा  

स्विचेस (लेयर 2 आणि लेयर 3 दोन्ही) आणि SFP मॉड्यूल्सच्या पुरवठ्यासाठी प्रस्तावनिविदा 06-09-2022 12-09-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 06-सप्टे-2022

स्विचेस (लेयर 2 आणि लेयर 3 दोन्ही) आणि SFP मॉड्यूल्सच्या पुरवठ्यासाठी प्रस्ताव
बोली सुरू होण्याची तारीख: 06/09/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 12-09-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:12-09-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री सौमेन भौमिक – सहाय्यक व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, soumen@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा  

मिशन 75 कार्यक्रमांतर्गत पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटीच्या संदर्भात निविदानिविदा 06-09-2022 12-09-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 06-सप्टे-2022

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेसची पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटी
बोली सुरू होण्याची तारीख: 06/09/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 12-09-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:12-09-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, abhishek.gautam@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा  

फाइल व्यवस्थापन प्रणालीच्या विकासासाठी निविदानिविदा 17-08-2022 26-08-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

फाइल व्यवस्थापन प्रणालीच्या विकासासाठी निविदा
बोली सुरू होण्याची तारीख: 17/08/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 26-08-2022 (3:00 P.M)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:26-08-2022 (3:30 P.M)
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा  

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCS) येथे जागेसाठी प्रस्तावनिविदा- विस्तार 17-08-2022 22-08-2022

वर्ग:निविदा- विस्तार

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCs) येथे जागेसाठी प्रस्ताव

वरील निविदा ज्याची अंतिम तारीख 17-08-2022 होती ती आता 22-08-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांच्या बोली सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते २२-०८-२०२२ (दुपारी ३:००) सकारात्मकतेने.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा- विस्तार  

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवजसुधारित RFP 16-08-2022 18-08-2022

वर्ग:सुधारित RFP

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बोली सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 21/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 18-08-2022, 18:00 (सुधारित तारीख)
तांत्रिक सादरीकरण: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

सुधारित RFP डाउनलोड करा  

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवजसुधारित RFP 10-08-2022 17-08-2022

वर्ग:सुधारित RFP

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बोली सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 21/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक सादरीकरण: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

सुधारित RFP डाउनलोड करा  

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCS) येथे जागेसाठी प्रस्तावनिविदा 10-08-2022 17-08-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCs) येथे जागेसाठी प्रस्ताव

बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 10-08-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:17-08-2022 (NIXI येथे दुपारी 3.00)
तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: ०७-०७-२०२२ (दुपारी ३.३०)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, तुम्ही श्री अभिषेक गौतम – व्यवस्थापक (तांत्रिक) यांच्याशी फोन नंबर +91-11-48202000 वर किंवा त्यांच्या ई-मेलद्वारे, abhishek.gautam@nixi.in यांच्याशी शेवटच्या तारखेपूर्वी संपर्क साधू शकता.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा  

CMS सह IRINN आणि IX वेबसाइटच्या डिझाइन आणि विकासासाठी निविदानिविदा 05-08-2022 16-08-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

CMS सह IRINN आणि IX वेबसाइटची रचना आणि विकासासाठी निविदा

बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 05-08-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:16-08-2022 (NIXI येथे दुपारी 3.00)
तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: ०७-०७-२०२२ (दुपारी ३.३०)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा  

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवजसुधारित RFP 01-08-2022 12-08-2022

वर्ग:सुधारित RFP

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बोली सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 21/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक सादरीकरण: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

सुधारित RFP डाउनलोड करा  

मिशन 76 कार्यक्रमांतर्गत देशातील विविध भागांमध्ये आगामी NIXI नोड्ससाठी स्विचच्या खरेदीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढ.शुद्धिपत्र 01-08-2022 08-08-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

मिशन 76 कार्यक्रमांतर्गत देशातील विविध भागांमध्ये आगामी निक्सी नोड्ससाठी स्विचेसच्या खरेदीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदत वाढवणे.

वरील निविदेसाठी बोली सादर करण्याची अंतिम तारीख 26-07-2022 होती. अधिक चांगल्या प्रतिसादासाठी ते 08-08-2022 (PM 3:00) पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आता सक्षम प्राधिकरणाने घेतला आहे.
प्री-बिड चर्चेत सहभागी होण्यास इच्छुक असलेले पक्ष 02-08-2022 रोजी (3:00 PM) NIXI मुख्यालयात येऊ शकतात.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

मिस डेटा पिकअप, फॉरमॅटिंग आणि अॅनालिसिस पोर्टल डेव्हलपमेंटसाठी निविदानिविदा 01-08-2022 08-08-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: ०१-ऑगस्ट-२०२२

एमआयएस डेटा पिकअप, फॉरमॅटिंग आणि विश्लेषण पोर्टल डेव्हलपमेंटसाठी निविदा

बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 01-08-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:08-08-2022 (NIXI येथे दुपारी 3.00)
तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: ०७-०७-२०२२ (दुपारी ३.३०)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन आणि फाईल्स आणि रेकॉर्ड्सचे स्टोरेज/बॅकअप यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या संदर्भात टेंडरचा विस्तार.शुद्धिपत्र 27-07-2022 01-08-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 27-जुलै-2022

स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन आणि स्टोरेज/फाईल्स आणि रेकॉर्ड्सचा बॅकअप घेण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या संदर्भात टेंडरचा विस्तार

वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची शेवटची तारीख 14-07-2022 होती ती 25-07-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आता चांगल्या प्रतिसादासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 01-08-2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांची बोली 01-08-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे सबमिट करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

Corrigendum डाउनलोड करा 

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवजशुद्धिपत्र 20-07-2022 02-08-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 20-जुलै-2022

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बोली सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 21/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 02-08-2022, 1800 तास (सुधारित तारीख)
तांत्रिक सादरीकरण: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवजसुधारित RFP 15-07-2022 21-07-2022

वर्ग:सुधारित RFP

पोस्ट तारीख: 15-जुलै-2022

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बोली सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 21/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक सादरीकरण: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

सुधारित RFP डाउनलोड करा 

वेबसाइट डिझाइन आणि विकास सेवांसाठी NIXI भागीदारांना आमंत्रित करते.सूचना 15-07-2022 20-07-2022

वर्ग:सूचना

पोस्ट तारीख: 15-जुलै-2022

वेबसाइट डिझाइन आणि विकास सेवांसाठी NIXI भागीदारांना आमंत्रित करते.

NIXI सध्या इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये डोमेनसह विनामूल्य ईमेल ऑफर करत आहे. NIXI स्वतःच्या ब्रँड अंतर्गत वेबसाइट डिझाइन आणि विकास सेवा सुरू करू इच्छिते. यासाठी NIXI या कामासाठी NIXI सोबत भागीदारी करू शकतील अशा वेब डिझायनर्सना आमंत्रित करू इच्छितो. स्वारस्य असल्यास, आपण अनुभव आणि आपल्या क्षमतांबद्दल आपले संक्षिप्त तपशील सबमिट करू शकता nixi@nixi.in द्वारे नवीनतम 20 व जुलै 2022. NIXI वर भागीदार होण्याचा तुमचा दावा सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला सादरीकरण करण्यासाठी बोलावले जाईल 22 जुलै 2022. त्यासाठीचे आमंत्रण तुम्हाला ई-मेलद्वारे पाठवले जाईल.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

सूचना डाउनलोड करा 

स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन आणि फाईल्स आणि रेकॉर्ड्सचे स्टोरेज/बॅकअप यासाठी एजन्सीची नियुक्ती करण्याच्या संदर्भात टेंडरचा विस्तार.शुद्धिपत्र 14-07-2022 25-07-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 14-जुलै-2022

स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन आणि स्टोरेज/फाईल्स आणि रेकॉर्ड्सचा बॅकअप घेण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याच्या संदर्भात टेंडरचा विस्तार

वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची शेवटची तारीख 14-07-2022 होती ती आता अधिक चांगल्या प्रतिसादासाठी 25-07-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि 25-07-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे बोली सबमिट करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

मिशन 76 कार्यक्रमांतर्गत देशातील विविध भागांमध्ये आगामी NIXI नोड्ससाठी स्विचच्या खरेदीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढ.शुद्धिपत्र 14-07-2022 26-07-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 14-जुलै-2022

मिशन 76 कार्यक्रमांतर्गत देशातील विविध भागांमध्ये आगामी निक्सी नोड्ससाठी स्विचेसच्या खरेदीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदत वाढवणे.

वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची शेवटची तारीख 11-07-2022 होती ती 13-07-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. आता चांगल्या प्रतिसादासाठी निविदा सादर करण्याची मुदत 26-07-2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणून, सर्व इच्छुक पक्षांना 26-07-2022 (PM 3:00) पर्यंत बिड्स सकारात्मकपणे सादर केले जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

NIXI मिशन 75 योजनेअंतर्गत देशातील विविध भागांमध्ये आगामी NIXI नोड्ससाठी स्विचेसची खरेदीप्री-बिड क्वेरी 12-07-2022 20-07-2022

वर्ग:प्री-बिड क्वेरी

पोस्ट तारीख: 20-जून-2022

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCs) येथे जागेसाठी प्रस्ताव
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 20-06-2022
स्पष्टीकरणासाठी विक्रेता परिषद: 27-06-2022 (NIXI येथे सकाळी 11:30)
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:07-07-2022 (NIXI येथे दुपारी 3.00)
तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: ०७-०७-२०२२ (दुपारी ३.३०)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.
Query-1 साठी येथे क्लिक करा
Query-2 साठी येथे क्लिक करा

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

एकाधिक शहरांमध्ये NIXI नोड्स चालवण्यामध्ये ऑपरेशनल सपोर्टसाठीच्या निविदेच्या संदर्भात निविदाशुद्धिपत्र 12-07-2022 20-07-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 12-जुलै-2022

अनेक शहरांमध्ये निक्सी नोड्स चालवण्यासाठी ऑपरेशनल सपोर्टसाठी टेंडरच्या संदर्भात निविदा

वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची अंतिम तारीख 20-06-2022 होती ती यापूर्वी अनुक्रमे 30-06-2022 आणि 07-07-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली होती, अशी माहिती देण्यात आली आहे. आता, चांगल्या प्रतिसादासाठी सबमिशनची तारीख 22-07-2022 पर्यंत वाढवली जाईल असे ठरले आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांची बोली 22-07-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे सबमिट करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

मिशन 76 कार्यक्रमांतर्गत देशातील विविध भागांमध्ये आगामी NIXI नोड्ससाठी स्विचच्या खरेदीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदतवाढ.शुद्धिपत्र 11-07-2022 13-07-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 11-जुलै-2022

मिशन 76 कार्यक्रमांतर्गत देशातील विविध भागांमध्ये आगामी निक्सी नोड्ससाठी स्विचेसच्या खरेदीच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याची मुदत वाढवणे.

वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची अंतिम तारीख 11-07-2022 होती ती आता 13-07-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. म्हणून, सर्व इच्छुक पक्षांना 13-07-2022 (PM 3:00) पर्यंत बिड्स सकारात्मकपणे सादर केले जातील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इच्छुक सहभागींच्या तयार संदर्भासाठी पक्षांच्या बोलीपूर्व प्रश्नांची उत्तरे स्वतंत्रपणे दिली जात आहेत.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

३७ ठिकाणी डेटा सेंटर्सवर जागा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निविदा सादर करण्याच्या मुदतवाढीचा शुद्धीपत्रशुद्धिपत्र 11-07-2022 18-07-2022

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 11-जुलै-2022

37 ठिकाणी डेटा केंद्रांवर जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात निविदा सादर करण्याच्या मुदतवाढीचा शुद्धीपत्र.
वरील निविदा ज्याची अंतिम तारीख 07-07-2022 होती ती आता 18-07-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सर्व पक्षांना निविदा चौकशीत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांची बोली 18-07-2022 पर्यंत (3:00 PM) सकारात्मकपणे सबमिट करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

शुद्धिपत्रक डाउनलोड करा 

स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन आणि फाईल्स आणि रेकॉर्डचे स्टोरेज/बॅकअप यासाठी एजन्सीची नियुक्तीसूचना 07-07-2022 14-07-2022

वर्ग:सूचना

पोस्ट तारीख: 07-जुलै-2022

स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन आणि स्टोरेज/फायली आणि रेकॉर्डचे बॅकअप यासाठी एजन्सीची नियुक्ती
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 07-07-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 14-07-2022 (12.00 PM)
बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: 14-07-2022 (दुपारी 12.30)
ठिकाण: नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोटेशन नोंदणीकृत पोस्ट/कुरिअरद्वारे पाठवले जातील किंवा त्यांच्याकडे हस्तांतरित केले जातील श्री शाहिद हाश्मी (ईए प्रशासन), प्रशासन विभाग.
कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

सूचना डाउनलोड करा 

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवजसुधारित RFP 05-07-2022 15-07-2022

वर्ग:सुधारित RFP

पोस्ट तारीख: 05-जुलै-2022

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बोली सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 21/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक सादरीकरण: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा- विस्तार 

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCs) येथे जागेसाठी प्रस्तावप्री-बिड क्वेरी 20-06-2022 07-07-2022

पोस्ट तारीख: 20-जून-2022

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCs) येथे जागेसाठी प्रस्ताव
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 20-06-2022
स्पष्टीकरणासाठी विक्रेता परिषद: 27-06-2022 (NIXI येथे सकाळी 11:30)
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:07-07-2022 (NIXI येथे दुपारी 3.00)
तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: ०७-०७-२०२२ (दुपारी ३.३०)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.
Query-1 साठी येथे क्लिक करा
Query-2 साठी येथे क्लिक करा

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

एकाधिक शहरांमध्ये NIXI नोड्स चालवण्यासाठी ऑपरेशनल सपोर्टसाठी निविदानिविदा- विस्तार 30-06-2022 07-07-2022

वर्ग:निविदा- विस्तार

पोस्ट तारीख: 30-जून-2022

अनेक शहरांमध्ये निक्सी नोड्स चालवण्यासाठी ऑपरेशनल सपोर्टसाठी निविदा.
वरील निविदा ज्याची सादर करण्याची अंतिम तारीख 20-06-2022 होती ती 30-06-2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. चांगला प्रतिसाद मिळावा यासाठी आणखी सात दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय पुन्हा घेतला आहे. निविदेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या अशा सर्व पक्षांनी त्यांची निविदा 07-07-2022 (PM 3:00) पर्यंत सकारात्मक पद्धतीने सादर करावी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा- विस्तार 

स्विचेस (लेयर 2 आणि लेयर 3 दोन्ही) आणि SFP मॉड्यूल्सच्या पुरवठ्यासाठी निविदा निविदा 30-06-2022 11-07-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 30-जून-2022

स्विचेस (लेयर 2 आणि लेयर 3 दोन्ही) आणि SFP मॉड्यूल्ससह हार्डवेअरच्या पुरवठ्यासाठी निविदा
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 30/06/2022
बोलीपूर्व परिषद: 06-07-2022 (11:30 A.M.)
प्रश्नांना उत्तर द्या: 07-07-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 11-07-2022 (15.00 HRS)
बोली उघडण्याची आणि मूल्यांकनाची तारीख: 11-07-2022 (15.30 HRS)
पीओचा मुद्दा: 20/07/2022

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) फोन नंबर वर + 91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे, abhishek.gautam@nixi.in बैठकीपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज सुधारित RFP 20-06-2022 07-07-2022

वर्ग: सुधारित RFP

पोस्ट तारीख: 20-जून-2022

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बोली सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 21/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक सादरीकरण: ०७-०७-२०२२ (सुधारित तारीख)
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

सुधारित RFP डाउनलोड करा 

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्सवरील जागेचा प्रस्ताव निविदा 20-06-2022 07-07-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 20-जून-2022

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेससाठी डेटा सेंटर्स (DCs) येथे जागेसाठी प्रस्ताव
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 20-06-2022
स्पष्टीकरणासाठी विक्रेता परिषद: 27-06-2022 (NIXI येथे सकाळी 11:30)
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:07-07-2022 (NIXI येथे दुपारी 3.00)
तांत्रिक बोली आणि मूल्यमापन उघडणे: ०७-०७-२०२२ (दुपारी ३.३०)

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

अनेक शहरांमध्ये NIXI नोड्स चालवण्यासाठी ऑपरेशनल सपोर्टसाठी निविदा. निविदा- विस्तार 10-06-2022 30-06-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 10-जून-2022

अनेक शहरांमध्ये निक्सी नोड्स चालवण्यासाठी ऑपरेशनल सपोर्टसाठी निविदा.
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 10-06-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख: 30-06-2022, 3:00 P.M
बोली उघडण्याची तारीख: 30-06-2022, 3:30 P.M

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

वकील अर्जदार ज्यांना ट्रेडमार्क द्वारे डोमेन हाताळण्यात (किमान 3 ते 5 वर्षे) कौशल्य आहे. जाहिरात 07-06-2022 23-06-2022

वर्ग:जाहिरात

NIXI अशा वकिल अर्जदारांकडून अर्ज मागवते ज्यांना ट्रेडमार्क द्वारे डोमेन हाताळण्यात (किमान 3 ते 5 वर्षे) कौशल्य आहे.

जाहिरात डाउनलोड करा 

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेसच्या P2P कनेक्टिव्हिटीसाठी निविदेसाठी शुद्धीपत्र. शुद्धिपत्र 06-06-2022 -

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 06-जून-2022

NIXI च्या upcomig इंटरनेट एक्सचेंजेसच्या P2P कनेक्टिव्हिटीसाठी निविदेसाठी शुद्धीपत्र

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.
अधिक माहितीसाठी:P2P कनेक्टिव्हिटीसाठी निविदासाठी येथे क्लिक करा.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

Corrigendum डाउनलोड करा 

राज्य डेटा केंद्रे (Sdc) आणि Stpi सह NIXI विद्यमान एक्सचेंजेसच्या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटीसाठी निविदा निविदा 03-06-2022 13-06-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 03-जून-2022

राज्य डेटा केंद्रे (SDC) आणि STPI सह NIXI विद्यमान एक्सचेंजेसची पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटी
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 03-06-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:13-06-2022

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

P2P कनेक्टिव्हिटीसाठी निविदेसाठी शुद्धीपत्र शुद्धिपत्र 03-06-2022 -

वर्ग:शुध्दीकरण

पोस्ट तारीख: 06-जून-2022

NIXI च्या upcomig इंटरनेट एक्सचेंजेसच्या P2P कनेक्टिव्हिटीसाठी निविदेसाठी शुद्धीपत्र

कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.
अधिक माहितीसाठी:P2P कनेक्टिव्हिटीसाठी निविदासाठी येथे क्लिक करा.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

Corrigendum डाउनलोड करा 

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेसची पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटी निविदा 01-06-2022 08-06-2022

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 01-जून-2022

NIXI च्या आगामी इंटरनेट एक्सचेंजेसची पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिव्हिटी
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 01-06-2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख:08-06-2022

तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००
कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, आपण संपर्क करू शकता श्री अभिषेक गौतम - व्यवस्थापक (तांत्रिक) on फोन नंबर +91-11-48202000 किंवा त्याच्या ई-मेलद्वारे abhishek.gautam@nixi.in शेवटच्या तारखेपूर्वी.

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

टेंडर डाउनलोड करा 

ईमेल सेवांसाठी NIXI RFP आरएफपी 25-05-2022 01-07-2022

वर्ग:आरएफपी

पोस्ट तारीख: 25-मे-2022

NIXI ई-मेल सेवा लागू करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खरेदीसाठी निविदा दस्तऐवज
बिड सबमिशन सुरू होण्याची तारीख: 25/05/2022
बोलीदारांद्वारे शंका/अभिप्राय सादर करणे: 30/05/2022
प्री-बिड बिडर्स कॉन्फरन्स: 02/06/2022
अंतिम निविदा दस्तऐवजांचे प्रकाशन: 14/06/2022
बोली सादर करण्याची आणि उघडण्याची शेवटची तारीख: 01-07-2022
तांत्रिक सादरीकरण: 11-07-2022
तांत्रिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
आर्थिक बोली उघडणे आणि मूल्यांकन:टीबीडी
तुम्हाला विनंती आहे की तुमची बिड्सची प्रत्यक्ष प्रत खाली नमूद केलेल्या पत्त्यावर सबमिट करा.
नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया
9वा मजला, बी-विंग, स्टेटसमन हाऊस, 148, बाराखंभा रोड,
नवी दिल्ली-एक्सएनयूएमएक्स
दूरध्वनी. : +३६१-८८०८-५००

कृपया निविदांमध्ये नमूद केलेल्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी बोली सबमिट करा.

RFP डाउनलोड करा 

शून्य दोष सूचना 19-04-2022 -
ईजीएमची मिनिटे सूचना 04-02-2022 -
पुढील 5 वर्षांत इंटरनेट सूचना 06-01-2022 -
निवडणूक सूचना 2021सूचना 16-12-2021 -
झूम मीटिंग- ईमेल सेवेसाठी NIXI RFP माहिती 31-05-2022 -
कार भाड्याने घेण्यासाठी NIQनिविदा 05-05-2022 -

वर्ग:निविदा

पोस्ट तारीख: 05-05-2022

सीईओ, निक्सी, नवी दिल्ली यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी कार (टोयोटा कॅमरी, टोयोटा कोरोला आल्टिस/ होंडा एकॉर्ड/ होंडा सिटी) भाड्याने घेण्यासाठी आणि मासिक दराच्या आधारावर (आवश्यक असेल तेव्हा) कार उपलब्ध करून देण्यासाठी कोटेशन मागवले आहेत.

प्रकाशन तारीख: 29-04-2022
बोली सादर करण्याची शेवटची तारीख : ०९-०५-२०२२

टेंडर डाउनलोड करा